در این قسمت قصد داریم یک نیمه پروژه در پاور پوینت انجام دهیم که برایمان یک آلبوم عکس موزیکال درست کند و در آخر با پسوند mp4 ذخیره اش میکنیم.

یک آلبوم عکس موزیکال در پاورپوینت ایجاد کنید شامل 10 عکس با شرایط زیر

  1. دارای یک اسلاید عنوان باشد.
  2. دارای یک تم دلخواه باشد.
  3. در هر اسلاید ۲ تصویر به ما نمایش دهد.
  4. هر اسلاید دارای شماره صفحه باشد.
  5. اسلاید دارای فوتر حرف آموزان باشد.
  6. وقتی به آخرین اسلاید رسیدیم مجدداً به اولین اسلاید برگردیم.
  7. اسلاید ها دارای موسیقی باشند به نحوی که موسیقی در کل اسلایدها پخش شود.
  8. اسلاید ها دارای جلوه نمایشی باشد.
  9. عنوان اسلاید اول به صورت انیمیشن باشد.
  10. هر اسلاید به مدت ۲ ثانیه نمایش دهد.