icdl در شیراز

برای موفقیت در آزمون عملی ICDL فنی و حرفه ای حتما فیلم های آموزشی را چند بار مطالعه فرمایید.این فیلم ها برای هنرجویان محترم در رشته ای سی دی ال آموزشگاه حرفه آموزان شیراز تهیه شده و استفاده سایر عزیزان مورد رضایت نیست.

دانلود سئوالات کتبی ICDL سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حرفه آموزان شیراز

برای مشاهده هر فیلم نمایشی بر روی آن کلیک کنید

ویندوز7

اینترنت

word

excel

Access

PowerPoint

ویندوز 10

دیدگاهتان را بنویسید