فرم استخدام مدرس حرفه آموزان

نام و نام خانوادگی(ضروری)
ایمیل(ضروری)
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس(ضروری)
سوابق شغلی
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختیار ما قرار دهید.
تخصص های تدریس
نام تخصص
میزان تسلط
سابقه تدریس
 
لطفا تخصص های خود را در این قسمت وارد کنید برای درج چند تخصص از + استفاده کنید

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
متن خود را وارد کنید
انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.

قوانین و مقررات

لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.
قبول مقررات(ضروری)