راهنمای آزمون شهریور 1402(لطفا کلیک کنید)

فایل های pdf سئوالات عملی

فیلم سئوالات عملی گرافیک رایانه

کاربر رایانه بخش اول

کاربر رایانه بخش دوم

نمایشگر ویدیو00:0020:35

کاربر رایانه(آموزش outlook)

کاربر رایانه (آموزش ویندوز 7)

تایپ رایانه

فیلم آزمون عملی تایپ رایانه

نمایشگر ویدیو00:0042:47

تایپ رایانه(آموزش نرم افزار Word)

گرافیک رایانه بخش  اول(فتوشاپ)

گرافیک رایانه بخش دوم(کورل)

نمایشگر ویدیو00:0010:58

دیدگاهتان را بنویسید