فایل های pdf سئوالات عملی

فیلم سئوالات عملی گرافیک رایانه

کاربر رایانه بخش اول

کاربر رایانه بخش دوم

نمایشگر ویدیو00:0020:35

تایپ رایانه

فیلم آزمون عملی تایپ رایانه

نمایشگر ویدیو00:0042:47

گرافیک رایانه بخش  اول(فتوشاپ)

گرافیک رایانه بخش دوم(کورل)

نمایشگر ویدیو00:0010:58

دیدگاهتان را بنویسید